5.6 סיכום

אחד היישומים החשובים לערך הזמן של הכסף הוא בהערכת שווי מניות . השווי הכלכלי של מניה הוא הערך הנוכחי של התזרים הצפוי ממנה בעתיד . בשוק תחרותי , המאופיין בנזילות גבוהה , בשקיפות ובסימטריה במידע , מחיר המניה משקף את ערכה הכלכלי . בפועל , מחיר המניה בשוק עשוי להיות שונה משווייה הכלכלי . השיטות המקובלות להערכת שווייה של חברה מעוגנות בניתוח בסיסי , ( Fundamental Analysis ) המדגיש את פוטנציאל הרווחיות של החברה בעתיד , את הסיכוי שהנהלת החברה תשכיל לנצל את פוטנציאל הרווחיות כראוי , את הקשר שבין רווחיות החברה לבין תזרים המזומנים לבעלי המניות , את מידת הסיכון העסקי והפיננסי של החברה , את שיעור הצמיחה הצפוי לה ועוד . המודלים ליישום ערך הזמן של הכסף בהערכת ניירות ערך ידועים כמודלים של היוון תזרימי המזומנים . ( Discounted Cash Flow , DCF ) מחיל היוון הדיבידנדים Dividend Valuation ) ( Model הוא מודל מסוג DCF שבו התזרים המהוון הוא הדיבידנדים העתידיים הצפויים מהמניה . כאשר מדובר ב"עסק חי , '' הערך הנוכחי של המניה שווה לערך המהוון של כל הדיבינדים הצפויים מעתה ועד עולם . מאחר שאין התחייבות פורמלית או בלת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ