המודל של פאמא ופרנץ'

מודל זה ( שיוסבר בהמשך , ( משנת , 1992 מייחס את שיעור התשואה על המניה לשיעור התשואה על מדד המניות המשוקלל-על-פי-שווי של כל המניות הרשומות בבורסת ניו-יורק ( כלומר , מדד מניות רחב שניתן לראות בו "תיק שוק ('' וכן לשני גורמי סיכון מיקרו-כלכליים נוספים . ? היחס בין ערך הספרים של המניה לערך השוק שלה וכן גודל החברה ביחס לחברות אחרות , כפי שיוסבר להלן . השפעת היחס בין ערך הספרים לערך שוק והשפעת גודל החברה : ערך הספרים של ההון העצמי בחברה הוא הערך החשבונאי של ההון העצמי כפי שהוא מוערך במאזן החברה . נהוג לומר שערך זה משקף את העבר כי הוא שווה לסכום הכסף שגויס בהנפקת מניות החברה בעבר , בתוספת רווחי העבר של החברה שלא חולקו לבעלי המניות אלא הושקעו בה . תפישה זו נכונה במובן הפשוט שכן נתוני המאזן הס סיכום של נתונים מן העבר , המעודכנים לתאריך המאזן . עם זאת יש לזכור כי סכומי הכסף שגייסה החברה בהנפקת מניותיה התבססו על תחזית שוק ההון בדבר הצלחת החברה בעתיד . כאשר חברת יו-טיוב ( You Tube ) נרכשה באוקטובר 2006 על ידי חברת גוגל ( Google ) בסכום של 1 . 65 מיליארד דולר ( אמנם במניות ) כשנה וחצי בלבד לאחר היוו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ