המודל של צ'ן, רול ורוס

23 המודל משנת 1986 מייחס את שיעור התשואה על המניה לשיעור התשואה על מדד המניות המשוקלל-על-פי-שווי של כל המניות הרשומות בבורסת ניו-יורק ( כלומר , מדד מניות רחב שניתן לראות בו '' תיק שוק ( " וכן לחמישה משתנים מאקרו-כלכליים נוספים . מודל הרגרסיה שלהם הוא : k = a j + [ bj { F + b j F + b F 3 l + bj F , + bj F 5 l + bj 6 FJ + e , N . Chen , R . Roll and S . A . Ross , "Economic Forces and the Stock Market " , Journal of Business ( July 1986 ) , pp . 383-404 . = F ,, שיעור התשואה על מדד המניות המשוקלל-על-פי-שווי של כל המניות הרשומות בבורסת ניו-יורק = F , שיעור הצמיחה החודשי בייצור התעשייתי בארהב" = F , שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה ב '' = F , ההפרש בין שיעור האינפלציה הצפוי לבין שיעור האינפלציה בפועל = F , השינוי הצפוי בשיעור התשואה לפדיון של איגרות בעלות דירוג נמוך לעומת שיעור התשואה לפדיון של איגרות חוב בעלות דירוג גבוה = F 61 השינוי הצפוי בשיפוע עקום התשואה של איגרות חוב ממשלתיות : שיעור התשואה לפדיון של איגרות ארוכות טווח פחות שיעור התשואה לפדיון של איגרות חוב קצרות טווח . המחקר נבדק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ