5.5 הרחבות למודל CAPM

המודל לקביעת מחירי שיווי המשקל , , CAPM תרם תרומה פורצת-דרך להבנת הסיכון של מניות יחידות בהסיטו את תשומת הלב מהסיכון הכולל של המניה היחידה הנמדד על ידי סטיית התקן של שיעור התשואה על המניה אל הסיכון שאינו ניתן לפיזור ( או הביתא שלה . ( התרומה התאורטית של המודל משמעותית מאוד וגם היישום האמפירי עדיין בשימוש נרחב . עם זאת , יישום המודל כרוך בבעיות מורכבות . . 1 ראשית , קשה להגדיר את מכלול הנכסים המסוכנים המועמדים להיכלל בתיק ההשקעה של המשקיע . האם זהו תיק המניות בשוק ההון המקומי ? בשוק המניות העולמי ? האם המניות בשווקים המתעוררים נכללים במניות המועמדות להשקעה ? האם ההשקעה מוגבלת למניות סחירות ? הרי המשקיע יכול לפזר את ההשקעה גם בנכסים בלתי סחירים , כגון נדל . ן" . 2 שנית , CAPM-H הוא מודל חד-תקופתי שאינו מביא בחשבון שינויי מאקרו במעבר מתקופה לתקופה . במציאות שיעורי התשואה הנדרשים הם תלויי-זמן , כמובן , ויש להביאם בחשבון . לכן , לכאורה נראה נכון לכלול גורמי סיכון מאקרו-כלכליים כגורמים מסבירים לשיעורי התשואה על המניות . נניח , לדוגמה , שהתקופה האחרונה הייתה תקופה של חולשה מאקרוכלכלית והתקופה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ