תרשים ‭5.18‬ הסיכון שניתן לפיזור והסיכון שאינו ניתן לפיזור של מניות ‭l-i j‬