תרשים ‭5.17‬ קו שוק ההון: הפרופורציונליות של פרמיות הסיכון