שיווי משקל בשוק ההון במבט שני

SML-n ( קו השוק למניות יחידות ) מבטא את שיווי המשקל בשוק ההון במסגרת CAPM-H ( המודל לקביעת מחירי שיווי המשקל . ( תוחלת שיעור התשואה של כל מניה תלויה בביתא של המניה ונתונה על ידי : SML-n Mj = i + ( M - i ) P j נבחן עתה את שיווי המשקל במבט שני כדי להיטיב להבינו . תרשים 5 . 17 מציג את CML-n וכן שתי מניות יחידות : . 1-ו j ההנחה היא ששוק ההון נמצא בשיווי משקל . סטיית התקן של מניה 1 גבוהה מסטיית התקן של מניה j ותשואתה הצפויה נמוכה מזו של . j במבט ראשון נראה כי יחס זה בין תשואות המניות מצביע על היעדר שיווי משקל בשוק . מדוע יקנה משקיע שונא סיכון את מניה 1 בעלת סטיית התקן הגבוהה יותר אם תשואתה נמוכה מזו של ? j התשובה לכך נעוצה בעובדה שיש הבדל מהותי בין הסיכונים של מניות . 1-ר j חלק הארי של סטיית התקן של j הוא סיכון הנובע מהתנהגות שוק המניות כולו , סיכון שאינו ניתן לפיזור . לעומת זאת , שונה המצב באשר למניה : 1 חלק גדול מאוד של סטיית התקן שלה נובע מגורמים האופייניים לחברה ועל כן הוא ניתן לפיזור באמצעות צירוף המניה לתיק השקעה מפוזר . במילים אחרות , בהנחה שמשקיעים מחזיקים תיקי השקעות מפוזרים היטב ,...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ