תרשים ‭5.16‬ מבס נוסף על הסיכון שניתן לפיזור והסיכון שאינו ניתן לפיזור