לוח ‭5.8‬ נקודות דומות ושונות בהשוואה בין ‭SML-b CML‬