תרשים ‭5.14‬ קו השוק למניות יחידות: ‭Security Market Line‬