קו השוק למניות יחידות

הואיל והביתא מוגדרת כסיכון ה"רלוונטי" של מניה יחסית לסטיית התקן של תיק השוק , פרמיית הסיכון של כל מניה פרופורציונלית לביתא של המניה במצב של שיווי משקל . ואכן , על פי תנאי שיווי המשקל בשוק ההון , יחס שיעור התשואה הצפוי לרמת הסיכון של כל מניה ניתן על ידי הקשר הידוע כקו שוק ההון למניות יחידות ( Security Market Line ) או ? . SML ^ lj = i + {/ U - i ) P j SML תרשים 5 . 14 המציג את ה 8 \ 1 ^ מראה כי לאורך הקו , שיעור התשואה הנדרש על מניה שווה לשער הריבית חסרת הסיכון , , i בתוספת פרמיית סיכון הפרופורציונלית בגודלה לביתא של המניה . הסיכון שאינו ניתן לפיזור של מניה A בתרשים 5 . 14 גבוה 50 % -ב מסטיית התקן של תיק השוק . למניה זו ביתא השווה 1 . 5-ל ופרמיית הסיכון שלה גבוהה 50 % -ב מפרמיית הסיכון של תיק השוק . לעומת זאת , למניה B יש סיכון שאינו ניתן לפיזור השווה 50 % -ל מסטיית התקן של תיק השוק . על כן הביתא של B שווה 0 . 5-ל ופרמיית הסיכון שלה נמוכה 50 % -ב מזו של תיק השוק . שימו לב ; SML-H מתאר את יחסי התשואה-סיכון לא רק של מניות יחידות אלא גם של תיקי השקעה יעילים ובלתי יעילים . תיק השוק עצמו , ל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ