סיכון הניתן לפיזור וסיכון שאינו ניתן לפיזור

הואיל ותיקי ההשקעה המורכבים מתיק השוק ומאיגרת החוב חסרת הסיכון ממוקמים לאורך קו השוק , ( CML ) ברור כי כל המניות היחידות וכל תיקי ההשקעה הבלתי יעילים ממוקמים מימין לקו זה , ומכאן שסטיית התקן שלהם גבוהה מסטיית התקן שעל קו השוק בכל רמה נתונה של תוחלת שיעור התשואה . של נתמקד , למשל , במניה לתרשים , 5 . 13 המייצגת מניה טיפוסית . סטיית התקן [ היא = ^ 2590 ושיעור התשואה הצפוי ממנה הוא . ^ = 10 . 5 % אבל כדי להגיע לרמת שיעור תשואה צפוי של t אין צורך להיחשף לסיכון של מניה . j תיק השקעה המורכב M-V ומ-ג בפרופורציות המתאימות ממוקם בנקודה , A וגם בה שיעור התשואה הצפוי הוא , 10 . 5 ° / 0 אך סטיית התקן היא oj = 13 ° / 0 בלבד , כלומר קטנה מ- ק . הסימון a , מייצג את החלק של סטיית התקן של מניה j שאינו ניתן לפיזור . חלק זה נקרא הסיכון שאינו ניתן לפיזור , ( Nondi verifiable Risk ) והוא ידוע גם Systematic Risko וגם . Market Risk-o כאשר שוק ההון נמצא בשיווי משקל , אין N אפשרות להקטין את הסיכון אל מתחת לרמה 0 j ועדיין לצפות לשיעור תשואה ברמת , 41 N יתרת הסיכון של מניה J כלומר , 0 j - 0 j ניתנת לפיזור . המשק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ