משפט ההפרדה

אחת התוצאות המעניינות הנובעות מהניתוח לעיל באה לידי ביטוי במשפט ההפרדה . ( Separation Theorem ) המשפט טוען שהחלטת ההשקעה של המשקיע כוללת שני מרכיבים : . 1 החלטה בדבר פרופורציית ההשקעה באיגרת חוב חסרת הסיכון ופרופורציית ההשקעה בנכסים מסוכנים ( מניות ;( . 2 פיצול מרכיב ההשקעה בנכסים מסוכנים בין הנכסים המסוכנים ( מניות ) הספציפיים . על פי המודל , ההחלטה הראשונה היא סובייקטיבית ותלויה בטעמיו של המשקיע . יתר על כן , חלק מהמשקעים מחזיקים בפוזיציית יתר ( Long ) באג"ח חסרת הסיכון ( כלומר הס רוכשים את האיגרת וכך הופכים למלווים , ( ואילו משקיעים אחרים מחזיקים בפוזיציית חסר ( Short ) באג"ח חסרת הסיכון ( כלומר הם מנפיקים את האיגרת וכך הופכים ללווים . ( לעומת זאת , ההחלטה השנייה אינה תלויה בטעמיו של המשקיע : כל המשקיעים יבחרו לפזר את השקעתם בנכסים פיננסיים מסוכנים בדיוק על פי אותו הרכב , כלומר על פי הרכבו של תיק השוק . היות שההחלטה השנייה זהה לגבי כל המשקיעים , כל סכום כסף המושקע במניות מפוצל בין המניות היחידות באותו הרכב בדיוק . מכאן שהרכב תיק השוק במסגרת € ^ 1 ק-ה קובע את שווי השוק של המניות השונ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ