קו השוק: Capital Market Line

נקודה M בתרשים 5 . 11 מייצגת את תיק השוק , ( Market Portfolio ) שהוא תיק השקעה המכיל את כל ניירות הערך המסוכנים . תיק השקעה הכולל את תיק השוק ואת איגרת החוב חסרת הסיכון מאפשר למשקיע להגיע לכל נקודה על הישר העובד דרך M ו > קו זה הוא קו השוק , ( Capital Market Line ) הידוע . CMLO הואיל ולאורך קו השוק הפרמיה ליחידת סיכון היא הגבוהה ביותר האפשרית , ברור שכל המשקיעים יעדיפו את תיקי ההשקעה שלאורכו על פני תיקי השקעה שעל כל ישר אחר אפשרי במישור התשואה-סיכון . כלומר , מכל ההשקעות האפשריות , יעדיפו המשקיעים צירופים של תיק השוק בתוספת מתן הלוואה או קבלת הלוואה בשער ריבית חסר הסיכון . כל משקיע יבחר את תיק ההשקעה המסוים המתאים לו . נבחין בין שלושה משקיעים : . 1 משקיע המעדיף רמת סיכון נמוכה יותר מזו של תיק השוק עצמו יפזר את השקעתו בין תיק השוק לבין איגרת החוב חסרת הסיכון . בתרשים 5 . 11 תיק השקעה של משקיע כזה נמצא על קו השוק ( CML ) בקטע שבין . 1-ל M ככל שרמת הסיכון הרצויה למשקיע נמוכה יותר , כן תגדל פרופורציית ההשקעה באיגרת החוב ותיקו של המשקיע יהיה קרוב יותר לנקודה i ורחוק יותר מנקודה . M . 2 משקי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ