5.4 מודל התמחור של ניירות הערך: CAPM

( Capital Asset Pricing Model ) CAPM-H הוא מודל תאורטי שפותח בשנות השישים לשם תמחור נכסי הון . מודל זה מהווה בסיס תאורטי לאמידת מחירי שיווי משקל של ניירות ערך נושאי סיכון . על אף מגבלותיו , המודל רווח הן בתחום האקדמי והן בבניית תיקי השקעה וניהולם . במסגרת המודל נשמר הרעיון הבסיסי שעל פיו פרמיית הסיכון עומדת ביחס ישר לרמת הסיכון , אך המודל מציע מדד חלופי לרמת הסיכון של נכסים מסוכנים בשוק ההון במקום סטיית התקן . המודל מבוסס על ההנחה שהמשקיעים מפזרים את השקעתם בניירות ערך רבים , ועל כן התייחסותם לסיכון של נייר ערך שונה מהתייחסותו של משקיע המחזיק בנייר CAPM-n 19 פותח על ידי שלושה חוקרים : W . F . Sharpe , "Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk" , Journal of Finance ( September 1964 ) , pp , 425-442 ; J . Lintner , "The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets " , Review of Economics and Statistics ( February 1965 ) , pp . 13-27 ; J . Mossin , "Equilibrium in a Capital Asset Market " , E...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ