תרשים ‭5.10‬ פיזור ההשקעה בין מניה S ובין איגרת החוב ח0רת הסיכון