לוח ‭5.6‬ תוחלת התשואה וסטיית התקן מהשקעה במניה s בתוספת מתן הלוואה בריבית חסרת סיכון