תרשים ‭5.9‬ עקום התמורה בין שיעור התשואה הנדרש ל‭ת"00‬ התקן של תיקי השקעה רבי מניות