תרשים ‭5.8‬ הקשר בין רמת הסיכון ובין מספר המניות בתיק ההשקעה