תרשים ‭5.7‬ עקום התמורה בין מניות ‭2-1 1‬ בחלופות שונות לגבי ערם של מקדם המתאם