תרשים ‭5.5‬ הירידה בסיכון (התמורה) הנובעת מפיזור ההשקעה: דוגמה המבוססת על נתוני לוח ‭5.4‬