תרשים ‭5.4‬ שיעורי התשואה על מניות ‭L-1 K‬ ועל תיק השקעה KL בשנים 1 עד 5