לוח ‭5.3‬ שיעור התשואה על מניות ‭L-) K‬ ועל תיק ההשקעה KL לשנים 1 עד 5