לוח ‭5.2‬ נתונים בסיסיים על ארבע מניות סחירות ‭D-1 c ,8 ,A -‬ לצורך חישוב שווייה של מניה A