אמידת שיעור התשואה הנדרש, ke

לא נוכל לאמוד את שווי המניה בשיטת DCF-TI בלא שיהיה בידנו אומדן לשיעור התשואה הנדרש על הון המניות . כך הוא גם במודל הצמיחה הקבועה י אמידת שווי המניה מחייבת אומדן של שיעור התשואה הנדרש על הון המניות של החברה הרלוונטית . ואכן , כדי ליישם את מודל הצמיחה הקבועה מן ההכרח לאמוד את שיעור התשואה על ההון העצמי , , * ,, ואת שיעור הצמיחה הצפוי , > ז נדון בקצרה באמידת שיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי בעזרת מודל הצמיחה הקבועה ויישומו בחברות הדומות לחברה המוערכת . בהמשך נאמוד את שיעור התשואה הנדרש גם בעזרת מודל CAPM-H ( יוצג בהמשך הפרק . (  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ