תרשים ‭5.1‬ תחזית קו המגמה של הדיבידנדים העתידיים על-פי מודל הצמיחה הקבועה