מודל הצמיחה הקבועה

את מודל הצמיחה הקבועה יש להבין כיישום מודל היוון הדיבידנדים . היישום מתאפשר לאחר הוספת הנחות מסוימות בדבר התפתחות רווחי החברה והדיבידנדים שלה בעתיד . בשל הנחות אלה נראה במבט ראשון שהמודל מגביל מאוד ומתאים למספר מצומצם של מצבים אמיתיים . אולם כפי שנראה בפרק הבא , ניתן להשתמש במודל במגוון רחב של יישומים , החורגים אפילו במידה רבה מאוד ממסגרת ההנחות הבסיסיות שלו . יתר על כן , מודל היוון 5 התזרים החופשי של החברה , ( Discounted Free Cash Flow Model ) שהוא מודל המשמש ביישומים מעשיים רבים מאוד בהערכת שווי חברות , מייצג גם הוא את הגישה שעל פיה התזרים החופשי של החברה יצמח בשיעור קבוע החל מתאריך כלשהו בעתיד . מודל הצמיחה מחיר המניה הצפוי בזמן 2 מחושב כך 2 _ d j _ J \_ _ d , + אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ