לוח ‭5.1‬ אי התלות של שווי המניה באופק ההחזקה של המשקיע: "שירותי משרד מתוחכמים בעי‭"מ'‬