5.1 הקדמה

אחד היישומים החשובים של ערך הזמן של הכסף בא לידי ביטוי בהערכת שווי מניות . השווי 1 הכלכלי של מניה הוא הערך הנוכחי של התזרים הצפוי ממנה בעתיד . בשוק תחרותי , המאופיין בנזילות גבוהה , בשקיפות ובסימטריה במידע , מחיר המניה משקף את ערכה הכלכלי . בפועל , מחיר המניה בשוק עשוי להיות שונה משווייה הכלכלי , ולכן בעת קבלת החלטה אם לרכוש מניה או אם למכרה , המשקיע ( או המשקיע הפוטנציאלי ) נזקק להשוואת שווייה הכלכלי של אותה מניה למחירה בשוק . השוואה כזו מתבקשת בכל עסקה "רגילה" כמו גם בעסקות של בעלי עניין , בהכנת הצעות מכר , במכירת גרעיני שליטה בחברות ( למשל בעת הפרטת חברות , ( בהערכת המניה לצורך הכנת תשקיף בהנפקה לציבור ועוד . לעתים קרובות מושקעים מאמצים רבים בהערכת שווי חברות , אך למרות זאת קשה להגיע לדיוק בהערכה . שכיחים המקרים שבהם יש פערים גדולים בין הערכות שווי הנעשות בידי מומחים שונים ושכיחים גם מקרים של חילוקי דעות בשאלה אם מחיר מניה כלשהי גבוה או נמוך מערכה הכלכלי . לעתים נטוש ויכוח כזה באשר לרמת מדד המניות כולו : האם המדד גבוה או נמוך מן הרמה המשקפת את שוויין הכלכלי של המניות ! כאשר ניטשים ח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ