4.6 סיכום

איגרות חוב ( אג '' ח ) הן תעודות התחייבות לתשלום תזרים עתידי מוגדר מראש לטווח זמן קצר , בינוני או ארוך . רוב תעודות ההתחייבות המונפקות לטווח של שנה או פחות הן שטרות ניכיון . אלה הם שטרות הנפדים בתשלום אחד , השווה לערכם הנקוב בעת הפדיון . לעומת זאת , רוב איגרות החוב נושאות ריבית המשולמת בפרקי זמן שווים . איגרות חוב ושטרות הניכיון הם המכשירים הפיננסיים החשובים ביותר העומדים לרשות חברה בבואה לגייס הון הלוואות מחוץ למסגרת הבנקאית , כלומר בשוק ההון ה"חוץ-בנקאי . " שטרות ניכיון ואיגרת חוב הן תעודות התחייבות חוזית של המנפיק כלפי בעליהן לשלם תזרים מזומנים על פי התנאים שנקבעו . לאיגרת חוב יש ערך נקוב והן נושאות ריבית נקובה המחושבת כשיעור נתון מהערך הנקוב . איגרות חוב "רגילות , " הידועות כאיגרות חוב " סטרייט" ( Straight Bonds ) הן איגרות חוב בלתי צמודות הנושאות ריבית קבועה ואינן מקנות אופציות כלשהן לבעל האיגרת או למנפיק . חברה המנפיקה ניירות ערך לציבור , ובכללם איגרות חוב , חייבת לפרסם תשקיף ( indenture ) r 0 K ) Nn . ( Prospectus ) היא חלק מהתשקיף המגדיר את הזכויות ואת ההתחייבויות של כל צד להסכ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ