תרשים ‭4.9‬ מרויר הפחון ופרמיית הפדיון של איגרת חוב הניתנת לפדיון מוקדם: דוגמה