הדמיית מצב שוק

נניח כי חברה מעוניינת לגייס הון הלוואות באמצעות הנפקת איגרות חוב 15-ל שנים . בתנאים השוררים בשוק ההון החברה יכולה להנפיק איגרות חוב '' רגילות ' ( נטולות אופציות 1 1 רבות מן החברות המנפיקות מניות בכורה בארה"ב נוהגות לכלול אופציית פדיון מוקדם גם במניות הבכורה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ