שיעור התשואה לתאריך הפדיון המוקדם

שיעור התשואה לפדיון ( YTM ) הוא , כזכור , שיעור התשואה השנתי שיקבל המשקיע אם ירכוש את האיגרת במחיר השוק ויחזיקה עד לפדיון , ובתנאי שאכן ימומש תזרים המזומנים שהובטח . כאשר מדובר באג"ח הניתנת לפדיון מוקדם , יש להביא בחשבון ששיעור התשואה לפדיון אינו משקף את התשואה על ההשקעה באיגרת בתרחיש שבו החברה המנפיקה אכן מבצעת פדיון מוקדם . מקובל לחשב עבור איגרת חוב כזו גם את שיעור התשואה לתאריך הפדיון המוקדם הראשון האפשרי , שהוא שיעור התשואה למשקיע הרוכש את האיגרת במחיר הנוכחי ומחזיקה עד לפדיון המוקדם הראשון האפשרי , בהנחה שהפדיון המוקדם אכן יבוצע בתאריך זה , ובהנחה שכל התזרים המובטח ישולם במועדו עד לאותה נקודת זמן . שיעור תשואה זה נקרא . ( YTC ) Yield to Call להלן דוגמה שתסייע בהסבר .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ