4.5 איגרות חוב הניתנות לפדיון מוקדם

איגרות חוב רבות כוללות אופציה השמורה למנפיק , אשר על פיה הוא רשאי "לקרוא" לאיגרות החוב לפני תאריך הפדיון הרגיל , כלומר הוא רשאי לבצע פדיון מוקדם של איגרות החוב . איגרות חוב אלה , שיש להן , Call Provision נקראות איגרות חוב הניתנות לפדיון מוקדם . ( Callable Bonds ) למעשה רוב אג"ח החברות בארה'יב ובישראל הוא מסוג זה . חלק מאופציות הפדיון המוקדם המובנות באיגרות החוב ניתנות למימוש מידי ואיגרות החוב הנושאות אופציות אלה הן , immediately Callable אך לרובן הגדול של האיגרות האלה יש Deferred Call , Provision כלומר אופציה נדחית או מושהית , וכך הן ניתנות לפדיון מוקדם החל מתאריך דחוי כלשהו . התשקיף המגדיר את תנאי ההנפקה מפרט , כמובן , את התנאים המדויקים לפדיון המוקדם . תנאים אלה כוללים בין היתר את התקופה ואת הנסיבות ( אם יש כאלה ) שבהן רשאי המנפיק לממש את אופציית הפדיון המוקדם וכן את מחיר הפדיון , כלומר את . Call Price-n זהו המחיר שעל החברה לשלם לבעלי איגרות החוב תמורת כל איגרת בזמן הפדיון המוקדם , נוסף על הריבית שנצברה לזכותם . מחיר הפדיון שווה לערך הנקוב של האיגרת בתוספת סכום כלשהו הנקרא . Call Pre...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ