הסיכון הכולל של איגרות חוב

כל אחד מסוגי הסיכון שנזכרו תורם במידה מסוימת לסיכון הכולל של איגרות החוב . פרמיות הסיכון הנקבעות בשוק ההון משקפות את הסיכון הכולל של המרכיבים שתוארו . ערך השוק של איגרת החוב נקבע בהתאם לרמת הסיכון 1 כאשר יתר הגורמים קבועים , סיכון כולל גבוה גורר שיעור תשואה גבוה לפדיון ומחיר נמוך לאיגרת , ואילו סיכון כולל נמוך גורר שיעור תשואה נמוך לפדיון וערך גבוה לאיגרת החוב . בהמשך נדון במאפיינים נוספים של איגרות חוב התורמים גם הם לסיכון הכרוך בהשקעה בהן ובהתאם משפיעים גס על שיעור התשואה לפדיון של אותן איגרות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ