סיכון משינויים בשערי המטבע

השקעה באיגרות חוב נחשפת למקור סיכון נוסף כאשר האיגרות נקובות במטבע מסוים ואילו בסיס ההתייחסות של המשקיע הוא במונחי מטבע אחר . לדוגמה , משקיע הרוכש איגרות חוב הנקובות בדולרים או הצמודות לדולר , בעוד בסיס ההתייחסות של הוא בשקלים , חושף את עצמו לסיכון של שינוי בשער הדולר במונחי שקלים , התחזקות הדולר יחסית לשקל במשך תקופת ההשקעה תגדיל את שיעור התשואה השקלית על ההשקעה ואילו היחלשות הדולר יחסית לשקל במשך תקופת ההשקעה תקטין את שיעור התשואה השקלית שיממש המשקיע .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ