סחירות, נזילות ויעילות שוק ההון

: נהוג להבחין בין מושג הסחירות ( Marketability ) לבין מושג הנזילות ( Liquidity ) של ניירות ערך . נייר ערך נחשב לסחיר אם ניתן לקנותו או למכרו במהירות ובלא להשפיע על מחירו במידה ניכרת . ניתן לאפיין את הסחירות של נייר ערך על ידי משך הזמן הדרוש למכירתו ב"מחיר השוק" ועל ידי הפער בין "מחיר השוק" לבין המחיר שניתן לקבל תמורתו במכירה מזורזת . שני מאפיינים אלה קשורים זה בזה , כמובן . ככל שסחירותו של נכס נמוכה יותר , כך רב הזמן הדרוש כדי להשיג את "מחיר השוק" של הנכס בזמן המכירה ! כמו כן , ככל שסחירותו של הנכס נמוכה יותר , כך גדול הפער בין "מחיר השוק" לבין המחיר שניתן להשיג תמורת נייר הערך במכירה מזורזת . נייר ערך נחשב לנזיל אס מחירו 8 מאופיין בשיווי משקל יציב יחסית . נייר ערך נזיל הוא בדרך כלל נייר ערך קצר-טווח בעל רמת סיכון נמוכה במיוחד . נייר ערך כזה מאופיין בשווי כלכלי יציב יחסית לאורך זמן אף במצבים כלכליים משתנים , תכונה הבאה לידי ביטוי גם ביציבות מחיר השוק שלו . לעומת זאת , השווי הכלכלי של נייר ערך סחיר איננו יציב בהכרח לאורך זמן . מניה של חברה תעשייתית , לדוגמה , עשויה להיות סחירה , אך מחיר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ