הסיכון משינויים בשער הריבית

שערי הריבית נתונים לשינויים מתמידים המשקפים שינויים בביקוש ובהיצע לאשראי לסוגיו השונים . לפיכך חלים שינויים תכופים בשיעורי התשואה הנדרשים לפדיון על איגרות החוב , וכפי שראינו הללו מהווים מקור סיכון לבעלי איגרות החוב שכן הם גורמים לשינויים בערך השוק של האיגרות . סיכון זה , הנקרא סיכון הריבית ( interest Rate Risk ) או סיכון המחיר , ( Price Risk ) נובע אפוא מתנודתיות של שיעורי התשואה הנדרשים לפדיון והוא בא לידי ביטוי בשינוי המחיר של איגרת החוב . אמנם דנו בסיכון זה קודם לכן בפרק זה , אך לא עמדנו על 5 הקשר בין רמת הסיכון לבין משך חיי האיגרת . נבחן שתי איגרות : האחת שפדיונה בעוד ארבע שנים ( ערך השוק שלה יסומן , ( B 4 והשנייה שפדיונה בעוד עשר שנים ( ערכה יסומן . ( B 10 לכל אחת מהאיגרות ערך נקוב של ₪ 1 , 000 וריבית נקובה של , 8 ° / 0 המשולמת פעם בשנה . נבחן את השינויים בערך האיגרת בעלת ארבע השנים לפדיון בתגובה על שינויים בשיעורי התשואה הנדרשים . תחילה נניח ששיעור התשואה הנדרש לפדיון שווה לריבית הנקובה , 8 ° / 0 , ונחשב את ערך האיגרת ? . 80 . 1 , 000 5 = 7 ^^ + ^ 4 ^ = 1 , 000 ^ ' ! 1 . 08 ' 1 ....  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ