תרשים ‭4.6‬ שיעורי תשואה לפדיון ומרווחי תשואה ינואר 1990 עד ספ0מבר 2007