תרשים ‭4.5‬ פרמיות ממוצעות מעל איגרות חוב ממשלתיות נובמבר 2005