הסיכון למחדל פירעון

הסיכון למחדל פירעון , או סיכון האשראי , הוא הסיכון שהמנפיק לא יעמוד בהתחייבותו לביצוע התשלומים בעתיד , והוא משקף את מידת החוסן הפיננסי של מנפיק האג"ח יחסית להתחייבויותיו . יש חברות לשירותים פיננסיים המדרגות את סיכון האשראי של האג '' ח בדירוגים הנקראים Rating ( מדרוג . ( חברות הדירוג הבין-לאומיות הידועות הן חברת Standard & , Poor ' s ( S & P ) חברת Moody ' s וחברת . Fitch הדירוגים הם ; AAA לאיתנות פיננסית מעולה , AA לאיתנות גבוהה , A לאיתנות בינונית , BBB לאיתנות בעייתית , B לאיתנות נמוכה , ccc לאיתנות נמוכה במידה רבה והדרוגים D- ) c , cc לרמות נמוכות עוד יותר של איתנות פיננסית . דירוגי משנה מיוצגים על ידי הוספת + או - לדירוג . הללו הם סימוני s & p ולחברות האחרות סימונים חלופיים . ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר חברת מעלות : www . maa 1 ot . co . il ובאתר חברת מדרוג . www . midroog . co . il 1 תרשים 4 . 5 מציג נתונים על המרווחים בין שיעורי התשואה לפדיון של איגרות חוב של המגזר העסקי לבין שיעורי התשואה לפדיון של איגרות החוב של הממשלה ( הנתונים הם מחודש נובמבר . ( 2005 בחלק א' של התרשים מוצג...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ