4.4 הסיכון בהשקעה באיגרות חוב

כדי לאמוד את פרמיית הסיכון על איגרות חוב יש להכיר את רכיבי הסיכון העיקריים בהשקעה בהן . לא כל רכיבי הסיכון הפוטנציאליים של השקעה באיגרות חוב באים לידי ביטוי בכל איגרת ואיגרת . יתרה מכך ו איגרות חוב שונות אלה מאלה במידת רגישותן לרכיב זה או אחר של הסיכון . יש איגרת חוב שרגישותן לרכיב סיכון מסוים גבוהה ואילו רגישותן של איגרות חוב אחרות לאותו רכיב סיכון עשויה להיות נמוכה למדי . במסגרת של דיון כללי ראוי לעמוד על רכיבי הסיכון הטיפוסיים האופייניים למרבית איגרות החוב , אך עם זאת יש לזכור כי משקלם של הרכיבים השונים בסיכון הכולל של האיגרת תלוי בנתונים של אותה איגרת . נדון בחמישה רכיבי סיכון עיקריים . . 1 הסיכון למחדל פירעון Default Risk ) או ( Credit Risk . 2 הסיכון משינוים בשערי הריבית interest Rate Risk ) או ( Price Risk . 3 סיכון הסחירות Marketability Risk ) או ( Liquidity Risk A הסיכון משינויים בכוח הקנייה ( Purchasing Power Risk ) . 5 הסיכון משינויים בשערי המטבע ( Exchange Rate Risk )  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ