הערכת איגרות חוב נושאות ריבית

איגרות החוב הנפוצות ביותר הן איגרות חוב הנושאות ריבית קבועה . הערך הנקוב והריבית הנקובה של האיגרת מגדירים את התזרים המובטח למשקיע . הערך הנקוב הוא סכום הכסף שהמנפיק מתחייב להחזירו למשקיע בעת פדיון האיגרת , והוא משמש גם כבסיס להגדרת תשלומי הריבית . הערך הנקוב הוא אפוא הסכום הידוע כ"קרן" ההלוואה . סכום הריבית השנתית שווה לשיעור הריבית הנקובה מתוך הערך הנקוב . הריבית משולמת בדרך כלל בשני תשלומים חצי-שנתיים , ובהמשך נניח כי האיגרות אכן משלמות ריבית פעמיים בשנה . להלן נשתמש בסימנים האלה = F הערך הנקוב של האיגרת הנקרא Face value = c שער הריבית הנקובה ( Coupon Rate ) = n מספר השנים עד לפדיון האיגרת וו = 1 מספר תשלומי הריבית בשנה . בדרך כלל 1 = 2 זז = n « m מספר תשלומי הריבית הצפויים עד למועד הפדיון = YTM שיעור התשואה לפדיון ( שיעור התשואה האפקטיבי לפדיון במונחים שנתיים אם ( m = 1 = B שווי השוק של האיגרת מודל DCF-n מגדיר את הקשרים בין המשתנים הללו כלהלן : * 1 -2 * = 1 YTM YTM 1 t I + m m  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ