תרשים ‭4.2‬ דוגמה לשינוי בערכו של אג‭-ח"‬אפס לאורך זמן