תרשים ‭4.1‬ דוגמה לבינוי בערכו של שסר ניכיון לאורך זמן