זכות לפדיון מוקדם

זכות לפדיון מוקדם ( Call Provision ) היא זכות ( אופציה ) הנתונה בידי החברה המנפיקה , המאפשרת לה לפדות את האיגרות לפני מועד הפדיון הסופי ה"רגיל" ( כלומר , "לקרוא" לאיגרות החוב ולפדותן בתאריך מוקדם . ( כאשר האיגרת נקראת לפדיון מוקדם , בעלי האיגרות מקבלים בתמורה את מחיר הפדיון המוקדם , ( Call Price ) כפי שנקבע באמנה . מחיר הפדיון המוקדם גבוה בדרך כלל מהערך הנקוב של איגרת החוב , וההפרש בין מחיר הפדיון המוקדם לבין הערך הנקוב של האיגרת נקרא פרמיית הפדיון המוקדם . ( Call Premium ) בהמשך הפרק נפרט בנושא זה ונבחן את השפעתה של האופציה הזו על שווי האיגרת ועל הסיכון הכרוך בהשקעה בה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ