איגרות חוב מובטחות ואיגרות חוב בלתי מובטחות

איגרות חוב עשויות להיות מובטחות או בלתי מובטחות . נדון בקצרה בכל אחד מסוגים אלה . איגרות חוב מובטחות ן איגרות חוב מובטחות ( Secured Bonds ) הן איגרות שפירעונן מובטח על ידי נכסים שבבעלות החברה . ניתן להבטיח את האיגרות באמצעות משכון או באמצעות שעבוד נכסים . רוב איגרות החוב שמנפיקות חברות הן אג-ח"משכנתא . ( Mortgage Bonds ) רוב תעודות ההתחייבות לטווח הקצר שמנפיקות חברות מובטחות על ידי שעבוד . ( Lien ) כאשר החברה ממשכנת נכסים לטובת בעלי החוב , הנכסים מועברים לבעלות בעלי החוב אך החברה ממשיכה לתפעל אותם ולעשות בהם שימוש כהרגלה . לעתים מדובר בנכס כלשהו ( בניין מסוים , חלקת קרקע וכדומה , ( במקרים אחרים מדובר בכל הנכסים הקבועים של החברה או בחלק מוגדר מהם . לעומת זאת , כאשר הנכסים משועבדים לבעלי החוב , הבעלות על הנכסים נשארת בידי החברה . ייחודן של אג '' ח מובטחות הוא הבטחתן על ידי נכסים שהוגדרו במיוחד לשם הבטחת החוב . החברה המנפיקה מקבלת על עצמה את האחריות לתחזק את הנכסים האמורים ברמה סבירה וכך לא יישחק ערך השוק שלהם בשל הזנחה . בעת מחדל פירעון רשאי הנאמן - בתנאים שנקבעו מראש - לתפוס את הנכסים ל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ