פדיון לשיעורין וקרן צוברת לפדיון

כאשר איגרת חוב מגיעה לפדיון , על החברה לבצע החזר הון לבעלי האג"ח , כלומר עליה לשלם להם סכום כסף השווה לערך הנקוב של האיגרת . אם אין מדובר בפדיון הדרגתי של האיגרות על פני זמן , החזר ההון כרוך בתשלום גדול במיוחד בעת הפדיון הידוע כ"תשלום בלון . ( Balloon Payment ) '' עקרונית , החברה יכולה לעשות זאת באמצעות מחזור החוב שפירושו גיוס סכום הכסף הדרוש לפדיון איגרות החוב הישנות באמצעות הנפקת איגרות חוב חדשות . עם זאת , יכולתה של החברה לעשות כן בפועל תלויה בחוסנה הפיננסי בתקופה הסמוכה לתאריך המחזור של החוב . אם חוסנה הפיננסי של החברה אינו איתן באותה עת , היא עלולה להתקשות בגיוס ההון הדרוש למחזור החוב הישן . בהיעדר הסדר כלשהו שיפחית את אי-הוודאות בדבר יכולתה של החברה לעמוד במטלה של מחזור החוב בעתיד , עשויים המשקיעים לדרוש פיצוי מראש על סיכון זה בשל חששותיהם , ושיעור התשואה הנדרש על האיגרות יעלה . לשון אחר , החשש שמא תתקשה החברה למחזר בעתיד את החוב מייקר כבר עתה את הון החברה . אחד ההסדרים המקובלים לשם הפגת חששותיהם של המשקיעים בדבר אי-יכולתה של החברה למחזר את החוב בעתיד הוא פדיון האיגרות לשיעורין ....  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ