4.2 מושגי יסוד

שטרות ניכיון ואיגרת חוב הם תעודות התחייבות חוזית של המנפיק כלפי בעליהן . החברה המנפיקה ( או כל מנפיק אחר , כגון הממשלה ) מתחייבת לשלם לבעלי התעודות תזרים מזומנים על פי התנאים שנקבעו . שטרות ניכיון נפדים בתשלום אחד השווה לערכם הנקוב בעת הפדיון . איגרת חוב היא בעלת ערך נקוב וריבית נקובה , המחושבת כשיעור נתון מהערך הנקוב . בארה"ב , למשל , הערך הנקוב של איגרות חוב הוא $ 1 , 000 בדרך כלל , ובישראל נהוגים ערכים נקובים שונים , כגון . ₪ 1 , 000-ו ₪ 1 הערך הנקוב , הריבית הנקובה , תכיפות תשלומי הריבית במשך השנה ומשך הזמן עד לפדיון האיגרת - כל אלה מגדירים את התזרים המובטח למשקיע . בפרק זה נדון באיגרת החוב ה"רגילה , " אשר לגביה החזר ההון שווה לערך הנקוב , והוא איגרות חוב רבות נושאות ריבית משתנה , אך לא נדון בהן בפרק זה . בהמשך נדון באיגרות חוב שאינן נושאות ריבית . משולם לבעלי האיגרת בתשלום אחד בעת פדיונה . הריבית השנתית משולמת בתשלום אחד או בכמה תשלומים במשך השנה , בדרך כלל שניים . לדוגמה , אס הערך הנקוב של האיגרת הוא ₪ 1 , 000 והריבית הנקובה היא , 9 ° / 0 הריבית השקלית היא בסך של ₪ 90 לשנה עד למו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ