4.1 מהי איגרת חוב?

איגרת חוב ( אג '' ח ) היא תעודת התחייבות לתשלום תזרים כספי עתידי במועד מוגדר מראש לטווח זמן קצר , בינוני או ארוך . רוב תעודות ההתחייבות המונפקות לטווח של שנה או פחות מזה הן שטרות ניכיון . שטרות אלה נפדים בתשלום אחד , השווה לערכם הנקוב בעת הפדיון . תעודות ההתחייבות המונפקות לטווח הארוך יותר משנה הן איגרות חוב ובדרך כלל הן נושאות ריבית המשולמת בפרקי זמן שווים . איגרות חוב ושטרות הניכיון הם המכשירים הפיננסיים החשובים ביותר העומדים לרשות חברה בבואה לגייס הון הלוואות מחוץ למסגרת הבנקאית , כלומר בשוק ההון ה"חוץ-בנקאי . " אחד היישומים החשובים של היוון תזרים עתידי צפוי בא לידי ביטוי בתחום של הערכת שוויים של שטרות הניכיון ושל איגרות החוב . בשוקי ההון הבין-לאומיים מצויים סוגים רבים ומגוונים של ניירות ערך אלה . המפתח להבנת הקשר בין שוויו של תזרים מזומנים עתידי לבין שיעור התשואה הנדרש טמון בניתוח שוויים של שטרות ניכיון ושל איגרות חוב '' רגילות , " הידועות כאיגרות חוב "סטרייט" . ( straight Bonds ) איגרות חוב אלה הן מן הסוג הבסיסי והפשוט ביותר : הן אינן צמודות למדד , אין בהן אופציות נלוות המוקנות למ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ